Skip to content

Cookiebeleid & Privacy

Gratis offerte

Wij geven u een gratis offerte voor al uw sanitaire projecten.

Cookiebeleid

Op deze website worden cookies gebruikt.

Cookies zijn “minibestanden” en kunnen worden geplaatst op uw apparaat dat is verbonden met het internet, zoals een computer, telefoon, tablet of smart TV. Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe u zich gedraagt op een website en/of op uw apparaat. De “lezing” van deze cookies stelt de websites die ze hebben geplaatst in staat om de informatie die erin is opgeslagen op te vragen.


Meer uitleg over cookies.

Op deze website maken we gebruik van de volgende cookies :

 • Functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten werken.
 • Google Analytics voor het analyseren en verbeteren van het gebruiksgemak en vindbaarheid van onze website.
 • De Facebook Chatplugin plaatst ook cookies.

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons.

Algemene gegevensbescherming (GDPR) privacyverklaringHombroeckx Dylan BV.

Deze privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over de verzameling van uw gegevens, voornamelijk persoonsgegevens, doorHombroeckx Dylan BV. Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en trachten daarom te werken in overeenstemming met de Europese algemene gegevensbescherming verordening 2016/679 van 27 april 2016.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en leveranciers (huidige, voormalige en toekomstige) vanHombroeckx Dylan BV.

Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Hombroeckx Dylan BV met zetel gelegen te Mechelsesteenweg 450, 3020 Herent, met als ondernemingsnummer : BE0758.888.012.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

 • Identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, …
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, …
 • Betalingsgegevens

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt om een bestelling mogelijk te maken, en om u te kunnen contacteren in verband met uw reservatie, of om uw factuur digitaal te kunnen bezorgen.

Indien Hombroeckx Dylan bv uw gegevens dient te gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, zullen wij u hierover de nodige informatie bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de geleverde diensten mogelijk te maken.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden op geen enkel moment en om geen enkele reden gebruikt voor externe doeleinden. Ze blijven exclusief eigendom van Hombroeckx Dylan BV.

Waar worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden op volgende wijze opgeslagen:

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

Hombroeckx Dylan BV. neemt alle aanvaardbare technieken en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het verlies of misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Hombroeckx Dylan BV. zal in het geval van een datalek zijn verantwoordelijkheid opnemen om dit te onderzoeken en de betrokken persoon hierover te informeren. Verdere stappen zullen eveneens genomen worden in de overeenstemming met de AGV.

Wat zijn uw rechten?

Conform de AGV heeft u als klant/leverancier volgende rechten:

 • Recht op toegang: dit betekent dat u informatie kan opvragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dat u toegang krijgt tot deze gegevens en hiervan een kopie kan opvragen.
 • Recht op correctie: dit betekent dat u het recht heeft uw persoonlijke gegevens te laten wissen.
 • Recht op toestemming in te trekken: dit betekent dat u het recht heeft uw toestemming in te trekken.
 • Recht op beperking van de verwerking: dit betekent dat u in sommige gevallen de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt kan laten inperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen dient u een aanvraag te verzenden naar dylanhombroeckx@gmail.com. Gelieve hierbij een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatienummer te voegen. Het gebruik van deze rechten zal u kosteloos worden aangeboden.

Indien u klachten heeft kan u deze steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be 

Wanneer treedt deze privacyverklaring in werking?

Deze privacyverklaring werd gewijzigd op 13/12/2021.

Hombroeckx Dylan BV behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk ogenblik aan te passen, een geüpdatete versie zal in dergelijk geval ter beschikking gesteld worden aan de klanten/leveranciers vanHombroeckx Dylan BV op de website van Hombroeckx Dylan BV.

Volg ons op Facebook

Volg onze facebookpagina en bekijk onze meest recente projecten